Formularz

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza dla zabudowy jednorodzinnej w celu inwentaryzacji Punktów Odbioru Odpadów (POO) i zorganizowania odbioru odpadów od 01 Sierpnia 2014 r. na terenie dzielnicy Mokotów.

Podanie danych kontaktowych pozwoli nam na informowania Państwa o  zmianach i aktualizacjach w harmonogramie wywozów lub odbiorze odpadów.

Dziękujemy i życzymy udanej segregacji.

 

Wybór dzielnicy*: Ulica*: Nr*:


Rodzaj zabudowy:
jednorodzinna


Osoba kontaktowa

Prosimy o podanie danych kontaktowych.

Imię*:
Nazwisko*:
Telefon kontaktowy*:
Adres email*:Segregacja

Czy w deklaracji złożonej do Urzędu Miasta zadeklarowano segregację odpadów?

Pojemniki

Prosimy o uzupełnienie informacji nt. obecnych pojemników, w które wyposażona jest nieruchomość.

Pojemnik 1

Pojemność*:
Rodzaj*:
Przeznaczenie*:
Częstotliwość odbioru*:
Ilość*:

Dodaj pojemnik


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LEKARO Jolanta Zagórska z siedzibą : Wola Ducka 70A 05-408 Glinianka moich danych osobowych w celu wykonania przez ww. firmę umów zawartych z Miastem Stołecznym Warszawa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Oświadczam, że zostałem / zostałam poinformowany /poinformowana, iż administratorem moich danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LEKARO Jolanta Zagórska, jak również , że moje dane mogą być przekazywane Miastu Stołecznemu Warszawa oraz organom administracji rządowej jak i samorządowej, w związku z wykonywaniem ww. umów. Zostałem / zostałam poinformowany /poinformowana że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz usunięcia, a podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LEKARO Jolanta Zagórska z siedzibą : Wola Ducka 70A 05-408 Glinianka, wszelkich informacji a w tym informacji handlowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności na przesyłanie przez Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LEKARO Jolanta Zagórska z siedzibą: Wola Ducka 70A 05-408 Glinianka informacji handlowych na podany wyżej adres poczty elektronicznej, jak też informacji poprzez sms na wskazany wyżej numer mego telefonu. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania i usuwania.

*wymagane