Odpady zielone

Zbiórka odpadów zielonych na terenie dzielnic Praga Północ, Praga Południe, Wawer, Rembertów, Wesoła, Mokotów jest realizowana od 01. Kwietnia do 30. Listopada.

Za odpady zielone uważa się trawę, liście, drobne gałęzie.

Odbiór odpadów zielonych zależy od rodzaju zabudowy:

  • Zabudowa jednorodzinna (Wawer, Rembertów, Wesoła, Mokotów) 

Odbiór odpadów zielonych z zabudowy jednorodzinnej z ww. dzielnic odbywa się  „spod bramy”.

Odpady muszą być wystawione we własnych workach przed ogrodzenie posesji w wyznaczonym dniu wywozów do godz. 6.00 rano. Lekaro nie dostarcza worków na odpady zielone. Odpady wystawione luzem, nie w workach, nie będą odbierane.

Odpady zielone z zabudowy jednorodzinnej odbierane są z częstotliwością co 2 tygodnie (od Kwietnia do Pażdziernika) lub co 4 tygodnie (w Listopadzie). Dokładne dni wywozu znajdują się w indywidualnych harmonogramach w wyszukiwarce harmonogramów tutaj lub są dostępne pod nr infolinii 22 112 02 84.

  •  Zabudowa wielorodzinna (Praga Północ, Praga Południe, Mokotów, Wawer, Rembertów, Wesoła), zabudowa jednorodzinna (Praga Północ, Praga Południe)

W przypadku większej ilości odpadów zielonych istnieje możliwość zamówienia kontenera o poj. 5 lub 7 m3. Kontener podstawiany jest na zgłoszenie pisemne na adres warszawa@lekaro.pl. Kontener podstawiany jest na okres 4 dni. W zamówieniu należy podać adres podstawienia, telefon kontaktowy oraz termin podstawienia i zabrania.

W przypadku mniejszej ilości odpadów zielonych odbiór odpadów obydwa się w workach z częstotliwością 1 x tydzień (od Kwietnia do Października) lub co 4 tygodnie (w Listopadzie) z danej nieruchomości. Worki musza zostać zeskładowane na terenie posesji w pobliżu altanki/pomieszczenia śmietnikowego z dogodnym, utwardzonym dojazdem. Potrzebę odebrania odpadów zielonych w workach prosimy zgłaszać telefonicznie na nr infolinii: 22 112 02 84 lub pisemnie na adres e-mail: warszawa@lekaro.pl, co najmniej na dzień przed wypadającym dniem wywozu. Odbiory bez zgłoszenia nie będą realizowane.

Harmonogram wywozu odpadów zielonych w workach z zabudowy wielorodzinnej (wszystkie dzielnice) i zabudowy jednorodzinnej na terenie Pragi Północ i Pragi Południe jest dostępny poniżej:

terminy-zielone-2017

Lekaro nie dostarcza worków na odpady zielone.