Warszawa: Harmonogram wywozu

Dokładne harmonogramy wywozu  odpadów dla zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i niemieszkalnej w Dzielnicach Praga Południe i Praga Północ oraz dla zabudowy wielorodzinnej i niemieszkalnej w Dzielnicach Wawer, Rembertów, Wesoła są dostępne poniżej:

Harmonogram wywozu (wersja 04.03)

Harmonogramy dla zabudowy jednorodzinnej w dzielnicach Wawer, Rembertów, Wesoła są dostępne poniżej:

 

Poniżej przedstawiamy ramowe częstotliwości odbioru:

Zabudowa jednorodzinna

 • Zmieszane odpady komunalne – 1 raz na 2 tygodnie
 • Odpady segregowane suche – 1 raz na 4 tygodnie
 • Szkło opakowaniowe – 1 raz na 4 tygodnie
 • Odpady wielkogabarytowe – 1 raz na 4 tygodnie/ na zgłoszenie telefoniczne
 • Choinki – dwa razy w roku
 • Odpady zielone – zbiórka akcyjna prowadzona raz w miesiącu, w okresie od Maja do Listopada.

Zabudowa wielorodzinna

 • Zmieszane odpady komunalne – co najmniej 2 razy na tydzień
 • Odpady segregowane suche – co najmniej 1 raz na tydzień
 • Szkło opakowaniowe – co najmniej 1 raz na 4 tygodnie
 • Odpady wielkogabarytowe – 1 raz na 4 tygodnie/ na zgłoszenie telefoniczne
 • Choinki – dwa razy w roku
 • Odpady zielone – zbiórka akcyjna prowadzona raz w miesiącu, w okresie od Maja do Listopada.

Dokładna częstotliwość oraz dni wywozu będą dopasowane do potrzeb nieruchomości.

Firmy/Instytucje

 • Zmieszane odpady komunalne – co najmniej 2 razy na tydzień
 • Odpady segregowane suche – co najmniej 1 raz na tydzień
 • Szkło opakowaniowe – co najmniej 1 raz na 4 tygodnie
 • Odpady wielkogabarytowe – 1 raz na 4 tygodnie/ na zgłoszenie telefoniczne
 • Bioodpady – co najmniej 2 razy na tydzień (dotyczy jedynie targowisk i odpadów gastronomicznych)
 • Choinki – dwa razy w roku
 • Odpady zielone – zbiórka akcyjna prowadzona raz w miesiącu, w okresie od Maja do Listopada.

Dokładna częstotliwość będzie dopasowana do potrzeb nieruchomości.